Zalo Epleblomst

zalo epleblomst

Zalo Epleblomst

Like effektiv som originalen, med en frisk duft av epleblomst! Finnes i 5 dl og 7,5 dl.

Link til sikkerhetsdatablad

Ingredienser

15–30 % Anioniske overflate- aktive stoffer. 5–15 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Amfotære overflateaktive stoffer.

FORSIKTIGHETSREGLER

Oppbevares stående og utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene.