Zalo Sitron

Zalo sitron

Zalo Sitron

Like effektiv som originalen, med en frisk duft av sitron! Finnes i 5 dl.

Link til sikkerhetsdatablad

Ingredienser

15–30 % Anioniske overflate- aktive stoffer. 5–15 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Amfotære overflateaktive stoffer.
< 5 % Phenoxyethanol, Parfum.

FORSIKTIGHETSREGLER

Oppbevares stående og utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene.