Zalo

Zalo

Zalo

Zalo er klassikeren som alltid har vært der og løst nordmenns vanskeligste oppvaskproblemer – helt siden 1951. Zalo håndoppvaskmiddel er et flytende oppvaskmiddel til manuell oppvask og er meget effektiv på fett og smuss.

Finnes i 5 dl og 5,7 dl.

Link til sikkerhetsdatablad

Ingredienser

15–30 % Anioniske overflate- aktive stoffer. 5–15 % Ikke-ioniske overflateaktive stoffer, Amfotære overflateaktive stoffer. < 5 % Phenoxyethanol, Parfum.

FORSIKTIGHETSREGLER

Oppbevares stående og utilgjengelig for barn. Unngå kontakt med øynene.